English version
Consulatul General al Romaniei
11766 Wilshire Blvd., Suite 560, Los Angeles, California, 90025
Telefon: (310)444-0043; Fax: (310)445-0043
e-mail: consulat.la@roconla.org

Program pentru Public: Luni - Vineri  9 - 12

[Steag]

[Harta]

Principalele Servicii Oferite de Consulatul General al  Romaniei din Los Angeles

Personalul Consular:
Consul General: Dr. Eugen Serbanescu
Consilier Juridic: Constantin I. Aron
Consilier Economic: Gheorghe Gruia
Consulatul General al Romaniei la Los Angeles are in jurisdictie urmatoarele state:
ARIZONA, CALIFORNIA, COLORADO, IDAHO, MONTANA, OREGON, NEVADA, NEW MEXICO, UTAH, WASHINGTON, WYOMING.
Pe plan economic acestor 11 state li se adauga si TEXAS-ul. Persoanele care locuiesc in statele din afara jurisdictiei Consulatului General al Romaniei din Los Angeles  sunt rugate sa se adreseze Ambasadei Romaniei la Washington, D.C.  sau Consulatului General al Romaniei in New York pentru informatii detaliate.

1.VIZE

1.1 Cetatenii SUA au drept de sedere in Romania, fara viza, timp de 30 de zile.

1.2 Pentru acordarea unei vize cu drept de sedere mai mare de 30 de zile este necesar sa se trimita la Consulatul General:

 • pasaportul;
 • o scurta scrisoare continand scopul deplasarii, data aproximativa a plecarii si data intoarcerii;
 • money order de $35 sau $70 (in functie de natura vizei si perioada vizitei in Romania);
 • un plic autoadresat si timbrat -Express-mail sau Fedex- pentru expedierea pasaportului.
 • 1.3 Pentru cetatenii altor state, este necesar sa se ia legatura in scris sau telefonic, cu Consulatul General.

  1.4 Persoanele care calatoresc cu "Permit to Re-enter" eliberat de Departamentul Justitiei, indiferent de perioada sederii in Romania, au nevoie de viza si este necesar sa ia legatura in scris sau telefonic, cu Consulatul General.

  2.PASAPOARTE

  2.1. Pasapoartele expirate, eliberate in noul format (coperta visinie) pot fi prelungite. Pentru a primi formele necesare, trimiteti fotocopii ale primelor 6 pagini ale pasaportului, insotite de o scurta cerere si un plic timbrat autoadresat. Pasapoartele de tip vechi, cu coperti verzi sau albastre NU mai pot fi prelungite.

  2.2 Pasapoarte noi:
  2.2.1 Cetatenii romani cu domiciliul in SUA trebuie sa trimita o scurta cerere si un plic timbrat si autoadresat, pentru primirea formularelor si a instructiunilor de completare. Procesarea pasapoartelor se face in Romania si dureaza cca 2-3 luni de la primirea de catre Consulatul General a formularelor completate (taxa consulara este 60$).
  2.2.2 Cetatenii romani aflati temporar in SUA pot da o procura unei persoane in Romania pentru a solicita si obtine, de la autoritatile de resort, pasaportul, in numele si pentru respectivul cetatean roman. Autentificarea procurii se face numai prin prezentarea cetateanului roman la Consulatul General.Taxa consulara este de $45. Sunt necesare 4 poze color tip pasaport, identice, acte de identitate romanesti si eventual, straine, cu fotografie, in original si copie.

  2.3 Pasapoarte consulare: in situatii exceptionale, de furt sau pierdere a pasaportului, Consulatul General poate elibera un document de calatorie provizoriu (denumit pasaport consular) valabil 6 luni.Pentru obtinerea formularelor si a instructiunilor de completare, este necesar sa se trimita un plic autoadresat si timbrat si o cerere explicativa (taxa consulara este de 70$).

  3.ALTE SERVICII CONSULARE

  3.1 Autentificarea de procuri (imputerniciri), pe care cetatenii romani aflati in SUA doresc sa le dea unor persoane in Romania ( procuri de vanzare, cumparare, incasare de pensii, procuri judiciare, procuri generale de administrare, etc.), se face prin prezentarea la consulat cu acte de identitate si money order sau cash (taxa consulara 45$).

  3.2 In cazul in care nu este posibila prezentarea la Consulatul General, in fata consulului, se poate apela la un notar SUA in fata caruia se da procura, urmand insa ca notarul sa fie confirmat de catre Secretarul de Stat din statul respectiv. Documentele se trimit apoi la Authentication Office-Department of State-518- 23 rd.Street N.W, SA-1, Washington D.C, 20520 (taxa 5$) si, in final, la Consulatul General al Romaniei care legalizeaza semnatura si sigiliul Departamentului de Stat (taxa consulara $30).

  3.3 Procurarea de acte din Romania: certificat de nastere, casatorie, cazier judiciar, diploma de studii, adeverinta de vechime in munca (taxa consulara $30).Pentru expedierea formularelor care urmeaza a fi completate, este necesar sa adreseze o cerere, impreuna cu un plic timbrat si autoadresat.

  3.4 Certificarea traducerilor unor acte: certificat de nastere, casatorie, diplome de studii,etc.(taxa consulara $30/pagina).

  3.5 Redobandirea cetateniei romane. Persoana care doreste sa-si redobandeasca cetatenia romana, trebuie sa se prezinte la Consulatul General pentru a face aceasta declaratie, avand acte de identitate SUA, in original si xerocopie. Redobandirea cetateniei romane in cazul in care a fost pierduta inainte de 1990 este scutita de taxe consulare.

  3.6 Dobandirea cetateniei romane in cazul in care cetatenia romana a fost pierduta dupa 1990, se face de asemenea, printr-o declaratie data, personal, la Consulatul General. Este necesara prezentarea actelor de identitate si a cazierului judiciar SUA, etc. (taxa consulara: $185).

  3.7 Repatrierea cetatenilor romani care au domiciliul in SUA. Cererile de repatriere se depun, personal de solicitant in Romania, la Serviciile de straini, probleme de migrari si pasapoarte ale judetelor unde isi vor stabili domiciliul.

  3.8 Clarificarea cetateniei romana. Persoanele care nu cunosc daca au sau nu mai au cetatenia romana, pot sa solicite, in scris, formulare pentru clarificarea cetateniei romane si sa anexeze un plic autoadresat si timbrat pentru raspuns. (taxa consulara $35).

  3.9 Legalizarea sigiliului si semnaturii Departamentului de Stat. In cazul adoptiilor sau a altor documente (ex. procuri) care sunt destinate a fi folosite in Romania, Consulatul General legalizeaza semnatura si sigiliul Departamentului de Stat (taxa consulara $30).
   
   

  4.INFORMATII CONSULARE

  4.1 Reglementari privind sumele in valuta sau in lei care pot fi detinute de persoanele fizice care calatoresc in Romania.

  In Monitorul Oficial nr.395/31.12.1997, partea I au fost publicate "Normele privind sumele in numerar in valuta si in moneda nationala - leu - care pot fi introduse si scoase in /din Romania".
  In norme se stabilesc urmatoarele:

  4.1.1. Persoanele fizice pot intra sau iesi in/din tara cu sume in valuta efectiva/numerar/ in echivalent de maximum 10.000 dolari SUA/ persoane/ calatorie, fiind obligate sa declare organelor vamale romane, la solicitarea acestora, sumele in valuta efectiva/numerar/ si cecurile de calatorie aflate asupra lor, care depasesc echivalentul a 10.000 dolari SUA. Sumele in valuta care depasesc plafonul de 10.000 dolari SUA se depun la organele vamale de la punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei contra chitanta de consemnare. Aceste sume se elibereaza la cererea depunatorului, la iesirea din sau intrarea in tara, in maximum trei ani de la depunere, fara a fi purtatoare de dobanzi.
  Prin valuta efectiva/ numerar/ se intelege: bilete de banca, bancnote straine si monede straine in circulatie, precum si cecurile de calatorie.

  4.1.2. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate in /din tara sume efective/ numerar/ mai mari de 500.000 lei/persoana/calatorie, cu exceptia celor rezidente in Republica Moldova ori Romania pentru care maximum este 4.000.000 lei/persoana/calatorie.
  La iesirea din Romania, persoanele fizice au obligatia sa declare sumele in lei care depasesc plafonul de 500.000 respectiv 4.000.000 lei/persoana/calatorie si sa le depuna la organele vamale contra chitanta de consemnare.
  Sumele depunatorilor, cetateni romani sau straini se restituie acestora la reintoarcerea in Romania, dar nu mai tarziu de 3 ani.

  4.2 Ajutoare si donatii

  Scutirea de taxe vamale pentru ajutoare si donatii este reglementata de catre art.5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr.26/1993. Conform acestui act normativ, beneficiaza de scutire de taxe vamale importul de ajutoare si donatii, cu caracter social,umanitar, cultural, sportiv, didactic, primite de organizatii sau asociatii non profit cu caracter umanitar sau cultural ,ministere si alte organe ale administratiei publice, sindicate si partide politice, organizatii de cult, federatii, asociatii sau cluburi sportive, institutii de invatamant, fara a fi destinate sau a fi folosite pentru subventionrea campaniei electorale sau a unor activitati ce pot constitui amenintari la siguranta nationala.
  Pentru a beneficia de scutire, bunurile sus mentionate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie trimise de expeditor catre destinatar fara nici un fel de obligatii de plata;
 • sa nu faca obiectul unor modificari ulterioare;
 • sa nu fie utilizate pentru prestatii catre terti, aducatoare de venituri;
 • sa fie cuprinse in patrimoniul persoanei juridice si sa fie inregistrate in evidenta contabila proprie.
 • Destinatarii donatiei trebuie sa prezinte la vamuire bunurile insotite de documente din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile de mai sus (statutul organizatiei non-profit, documentul de donatie, declaratie pe propria raspundere si acceptul donatiei).

  4.3 Pensii

  In legatura cu dreptul la pensie, prin legea 86/1997, publicata in Monitorul Oficial nr. 107/30 mai 1997 s-a eliminat dispozitia din art.60 al Legii 3/77 care prevedea ca plata pensiei se suspenda pe timpul cat pensionarul are domiciliul stabil pe teritoriul altei tari.

  In consecinta, cetatenii romani cu domiciliul in SUA pot beneficia de pensie, in conditiile Legii 3/77.

  Normele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale stabilesc procedurile care trebuie urmate pentru a putea beneficia de aceste prevederi.In cazul in care nu va deplasati in Romania si nu puteti face personal cererea pentru pensie este necesar sa trimiteti o procura speciala prin care urmeaza sa imputerniciti o persoana in Romania care sa va reprezinte in scopul obtinerii platii pensiei.Procura poate sa fie autentificata:

  1.  fie, prin prezentarea, in persoana, la Consulatul General (luni-vineri intre orele 9:00-12:00)
  2.  fie, prin prezentarea la un notar din SUA, care urmeaza sa fie confirmat de secretarul de stat din statul in care locuiti, apoi de catre Departamentul de Stat ( Authentication Office, taxa este de 5$, adresa: 518, 23 str. N.W, SA-1., Washington D.C , 20520, tel: 202-6475002 si, in final, de catre Ambasada Romana la Washington (taxa consulara $30).

  3.  
  In cazul in care v-ati stabilit domiciliul in SUA inainte de anul 1990, este posibil ca adeverinta de vechime in munca sa fi fost trimisa la Consulat.Pentru a va elibera originalul acestei adeverinte de vechime in munca, este necesar sa trimiteti: Precizam, totodata, ca pentru inscrierea la pensie si incasarea acesteia este necesar sa aveti un pasaport romanesc valabil (neexpirat) care va fi mentionat in procura speciala (pasaportul face si dovada cetateniei romane).

  4.4 Restabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

  In Monitorul Oficial nr.229 din 4 noiembrie 1997 a fost publicata Legea nr.169 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

  Potrivit art.42 din Legea nr.169/1997, cetatenii romani care si-au redobandit cetatenia romana, indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara, pot face cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera care le-au apartinut in proprietate.Cererile cu un astfel de obiect vor putea fi depuse personal sau prin posta cu confirmare de primire, la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in raza carora se afla terenul pentru care urmeaza sa se reconstituie dreptul de proprietate.

  Cererea va cuprinde:
  a) numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia;
  b) calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care li s-a reconstituit sau urmeaza sa li se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi;
  c) suprafata de teren care li s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita;

  La cerere se va anexa:
  a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul verbal ori fisa de punere in posesie;
  b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate, in plus;
  c) o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate,prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca acestea s-au facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori.

  4.5 Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice

  Ca urmare a unei modificari a Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, cetatenii romani cu domiciliul in strainatate beneficiaza, de asemenea, de prevederile respective.

  Se incadreaza in prevederile acestui act normativ persoanele care, dupa 6 martie 1945, din motive politice:

  De asemenea, se incadreaza si persoanele care: Aceste persoane au dreptul la o indemnizatie lunara de 60.000 lei pentru fiecare an de detentie, stramutare in alta localitate, deportare in strainatate sau prizonierat.

  De asemenea,persoanele care, din motive politice, dupa 6 martie 1945, au fost internate in spitale de psihiatrie sau au avut stabilit domiciliul obligatoriu, au dreptul la o indemnizatie lunara de 30000 lei pentru fiecare an de internare sau de domiciliu obligatoriu.

  Stabilirea si plata acestor drepturi se fac de catre Directiile Generale de Munca si Protectie Sociala, cu consultarea dupa caz,a filialelor judetene ale Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania.

  Aceste drepturi se platesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala pentru incasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun in contul personal deschis la CEC sau la o alta institutie bancara cu care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a incheiat in acest sens conventia.

  Cererile pentru stabilirea drepturilor de mai sus se depun la Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a judetului in raza caruia solicitantul a avut ultimul domiciliu in Romania.

  Dovedirea situatiilor prevazute in aceasta lege se face cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar in cazul in care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazut de lege.

  4.6. Circulatia juridica a terenurilor

  Potrivit Legii nr.54/1998, terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica.

  In cazul dobandirii prin acte juridice intre vii, proprietatea funciara a dobanditorului nu poate depasi 200 ha teren agricol in echivalent arabil, de familie.

  Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de propriete asupra terenurilor (art.3(1) ).

  Persoanele fizice care au cetatenie romana si domiciliul in strainatate pot dobandi in Romania prin acte juridice intre vii si.prin mosteniri terenuri de orice fel (art.3(2) ).

  Persoanele Juridice straine nu pot dobandi terenuri in Romania prin acte juridice intre vii sau pentru cauza de moarte(art.3(3)).

  4.7 Persoanele fizice care lsi stabilesc domiciliul definitiv in Romania ( repatriere ) pot introduce in tara, fara a fi supuse platii taxelor vamale, pe baza adeverintei emise de Ministerul de Interne, orice bunuri prezentate la vamuire, inclusiv doua mijloace de transport auto, indiferent de categoria aceetora. Aceste prevederi se aplica o singura data in termen de 9 luni de la data stabilirii definitive a domiciliului.

  Termenul de 9 luni poate fi prelungit de autoritatea vamala, in cazuri temeinic justificate.

  In cazul unor transporturi succesive de bunuri sau cand acestea sosesc in tara inainte de data stabilirii domiciliului in Romania, bunurile pot eliberate titularului, in custodie vamala, cu garantarea drepturilor de import.
   

  4-8 Introducerea si scoaterea din Romania a bunurilor apartinand calatorilor si altor persoane fizice.

  4.8.1 Potrivit Hotararii de Guvern nr.626/1997 calatorii si persoanele fizice stabilite in Romania sau cu domiciliul in strainatate pot sa introduca in tara, ca bagaje insotite sau neinsotite, fara a fi supuse la plata taxelor vamale, urmatoarele bunuri:

  4.8.2 Aceleasi persoane pot scoate din Romania, ca bagaje insotite sau neinsotite, fara plata taxelor vamale: 4.8.3 Nu sunt supuse la plata taxelor vamale, la introducerea in Romania urmatoarele bunuri:

  Sunteti vizitatorul numarul 
  Ora locala : Los Angeles, California 

  Statistics

  Last update: 07/22/99

  Web hosting courtesy of


  Web master courtesy of


  Return to the Romanian Consulate General homepage.